Novinky

Nová posila pro tým Z/C/H Legal

Nová posila pro tým Z/C/H Legal

Dne 1. listopadu 2016 nastoupila do týmu Z/C/H Legal nová posila: Mgr. Sulika Dorschnerová. Sulika je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, v Z/C/H Legal bude pracovat na pozici advokátní koncipientky.

JUDr. Ctibor na Franchise Days 2016

JUDr. Ctibor na Franchise Days 2016

Dne 15. listopadu 2016 se v Praze konal již osmý ročník konference Franchise Day Prague věnované franchisingu. K odbornému programu konference přispěl JUDr. Ctibor jakožto jeden z předních expertů na franchisové právo přednáškou na téma "Mezinárodní franchising“.

Insolvenční tým Z/C/H Legal se rozšiřuje

Insolvenční tým Z/C/H Legal se rozšiřuje

Novým členem týmu Z/C/H Legal se na pozici insolvenční specialistky od 07.10.2016 stala Mgr. Katarína Králiková.

Job Fair Kontakt 2016 v Brně

Job Fair Kontakt 2016 v Brně

Advokátní kancelář Z/C/H Legal se zúčastní tradičního veletrhu pracovních příležitostí pro studenty a absolventy právnických fakult, Job Fair Kontakt 2016, který se koná dne 22.11.2016 v Brně.

Mění se ustálená judikatura ve věcech souběhu funkcí?

Mění se ustálená judikatura ve věcech souběhu funkcí?

Ústavní soud se v nálezu ze dne 13.09.2016 publikovaném pod sp. zn. I.ÚS 190/15 zabýval souběhem funkcí předsedy představenstva a generálního ředitele akciové společnosti v pracovním poměru.

Doručování a nepřítomnost adresáta

Doručování a nepřítomnost adresáta

Jezdíte na delší pracovní cesty? Nezdržujete se na místě Vámi hlášeného trvalého bydliště? Dávejte pozor na zajištění doručování Vám adresovaných písemností!

Zákon o centrální evidenci účtů

Zákon o centrální evidenci účtů

Zákonem č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, bude k 06.10.2016 zřízena centrální evidence účtů, kterou povede Česká národní banka. V centrální evidenci účtů budou vedeny informace týkající se všech účtů zřízených bankami a dalšími finančními subjekty.

Metodický pokyn k zákonu o registru smluv

Metodický pokyn k zákonu o registru smluv

Ministerstvo vnitra vydalo metodický pokyn usnadňující aplikaci zákona o registru smluv.

Nová evropská pravidla ochrany osobních údajů

Nová evropská pravidla ochrany osobních údajů

Oddělení compliance se začínají zabývat tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), které se použije s účinností od 25.05.2018.

Nový zákon o přestupcích

Nový zákon o přestupcích

Dne 03.08.2016 byl vyhlášen nový zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a související zákon č. 251/2016 Sb, o některých přestupcích.

Z/C/H Legal úspěšná v soudních sporech o náhradu škody

Z/C/H Legal úspěšná v soudních sporech o náhradu škody

Advokátní kancelář Z/C/H Legal úspěšně zastupovala veřejnoprávní korporaci v soudních sporech, ve kterých se veřejnoprávní korporace  bránila žalobám na náhradu škody z důvodu předčasného ukončení projektů výstavby 15 bytových domů a výstavby 4 bytových domů.

Nastavte si včas účinný a funkční Compliance Management Systém

Nastavte si včas účinný a funkční Compliance Management Systém

Dne 1.12.2016 nabývá účinnosti novela zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tato novela přináší zásadní rozšíření rozsahu trestní odpovědnosti právnických osob.

Nejisté právo nájemce na úroky z kauce

Nejisté právo nájemce na úroky z kauce

Právní úprava nájmu bytu a domu v novém občanském zákoníku výrazně posiluje práva nájemců. Jedním z nově regulovaných práv je právo nájemce na úrok ze složené jistoty (kauce). Podle § 2254 odst. 2 občanského zákoníku má nájemce „právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.“

Letní pobyty Zajíčka na koni

Letní pobyty Zajíčka na koni

Organizace Zajíček na koni i letos pořádá oblíbené letní terapeutické pobyty v boudě Artur ve Velké Úpě, kousek od Pece pod Sněžkou.

Certifikáty k elektronické evidenci tržeb

Certifikáty k elektronické evidenci tržeb

1. září je důležité datum i pro podnikatele, kterých se týká evidence tržeb. Od dnešního dne mohou žádat o tzv. autentizační údaje, a to buď osobně na libovolném územním pracovišti finančního úřadu, nebo elektronicky na Daňovém portálu.

Čínská studentka na stáži v Z/C/H Legal

Čínská studentka na stáži v Z/C/H Legal

V rámci projektu Prague Summer School, jehož účelem je příprava zahraničních studentů pro jejich budoucí kariéry prostřednictvím předávání zkušeností a know-how renomovanými experty, bude v Z/C/H Legal působit na stáži čínská studentka Amin Xue.

Chcete být vždy v obraze a o krok napřed před konkurencí? Odebírejte náš newsletter!