Aktuality

Přednáška Jiřího Ctibora pro Letní školu práva

Opět po roce je zde Letní škola práva, kterou pořádá organizace European Centre for Career Education (ECCE) a JUDr. Jiří Ctibor, partner naší kanceláře, bude přednášejícím lektorem v rámci tohoto projektu.

Z/C/H Legal nabízí služby mediátora

Naše kolegyně, advokátka Mgr. Lenka Gomez Tomčalová, dne 6.6.2018 složila mediátorské zkoušky, a to s úspěšností 94%. Od 1.8.2018 tak bude Lenka působit jako zapsaná mediátorka.

Jiří Ctibor v rozhovoru pro Radio Zet

Dne 13.06.2018 poskytl náš kolega JUDr. Jiří Ctibor rozhovor pro radio Zet na téma Franchising. Co to franchising je a kam až sahá jeho historie?

Náš tým posílen o letního stážistu Daniela Kirnbauera

Těší nás, že v Z/C/H Legal můžeme přivítat letního stážistu Daniela Kirnbauera. Daniel studuje právní vědu na Vídeňské univerzitě a při svém studiu získal celou řadu praktických zkušeností v renomovaných advokátních kancelářích zaměřujících se zejména na obchodní právo a dále také v bankovním sektoru.

Další vítěz v našich řadách

Členka našeho týmu, studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Andrea Kobzová se zúčastnila XI. ročníku studentské soutěže SVOČ v sekci mezinárodního práva soukromého.

Nový orgán EU ohledně GDPR

V souvislosti s GDPR vznikl v rámci EU nový orgán, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Board). EDPB je složen ze zástupců vnitrostátních úřadů pro ochranu osobních údajů a Evropského inspektora ochrany osobních údajů.

Nový článek Jiřího Ctibora ve franšízovém speciálu Hospodářských novin

Nejnovější článek JUDr. Jiřího Ctibora se zabývá především neexistující úpravou předsmluvní informační povinnosti franchisora vůči franchisantovi v českém právu. Na jaké informace má franchisant právo?

Z/C/H Legal podporuje Významné ženy českého práva

Naše advokátní kancelář se stala partnerem projektu vyzdvihujícího významné ženy českého práva www.vyznamnepravnicky.cz. Odborný časopis Právní rádce již několikátým rokem sestavuje žebříček právniček, které spojuje nejen úspěšná kariéra, ale také vliv na jejich okolí v oblastech advokacie, politiky, justice či státního zastupitelství.

Setkání s novozélandským velvyslancem

Dne 14.06.2018 se uskutečnila další ze zajímavých akcí pořádných ABiE CZ - Australasian Business in Europe Czech Republic, a  to přednáška nedávno jmenovaného novozélandského velvyslance, pana H.E. Ruperta Holborowa. Pan velvyslanec se rámci své přenášky dotkl několika politických i ekonomických témat, zdůrazňoval důležitost mezinárodní ekonomické spolupráce a následně zodpověděl dotazy z publika.

Naše kniha o franchisingu doporučena Českým institutem pro franchising!

Český institut pro franchising, národní centrum pro vzdělávací, poradenskou a vědeckou činnost v oblasti franchisingu, uveřejnil na svých internetových stránkách doporučení knižní publikace našich kolegů Jiřího Ctibora a Ivy Horáčkové.

Náš kolega Tomáš Pospíšek se stal vítězem Moot Court DHP! Gratulujeme!

V soutěži, které se zúčastnili studenti napříč všemi právnickými fakultami v ČR, studenti vedli spor od samého začátku, tedy od podání nabídky právních služeb přes průběžnou komunikaci s klienty, projednávání procesní strategie a postupů, až po jednotlivá podání na soud.

The Legal 500 zvyšuje rating Z/C/H Legal

Prestižní mezinárodní ratingová společnost The Legal 500 i nadále zaznamenává úspěchy našeho týmu. V letošním roce dokonce zvýšila náš rating a my jsme se tak zase posunuli o příčku výše.

Naše publikace Franchising jako praktická příručka podnikatele i právníka

V aktuálním vydání odborného časopisu Bulletin advokacie vyšla recenze doc. JUDr. Dany Ondrejové, PhD., z katedry obchodního práva PF MU v Brně, na publikaci Franchising, jejímiž autory jsou Jiří Ctibor a Iva Horáčková.

Nová metodika k trestání za porušení pravidel hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal novou metodiku týkající se ukládání pokut za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, jakým je například uzavírání zakázaných dohod, zneužití dominantního postavení, protisoutěžní jednání orgánů veřejné správy nebo přestupky při spojování soutěžitelů.

Mezinárodní konference TAG Alliances

Ve dnech 2. až 4. května 2018 se v Barceloně konala tradiční mezinárodní konference pořádána elitní mezinárodní asociací TAG Alliances, jež sdružuje advokátní a účetní kanceláře z celého světa. Letošní konference se těšila rekordní účasti více jak 160 účastníků z 50 zemí z celého světa a přinesla nejen celou řadu zajímavých přednášek, panelových diskuzí a rozhovorů s kolegy z jiných zemí, ale i gastronomický a kulturní zážitek.

Článek Jiřího Ctibora publikován na webu Investujeme.cz

Co zabírá v boji s konkurencí? Multifranchising! Tímto trendem v oblasti podnikání a jeho nespornými výhodami se JUDr. Jiří Ctibor zabývá ve svém článku publikovaném na známém finančním portálu Investujeme.cz.