Aktuality

Petr Čermák

Dalším nováčkem v našem týmu je od  listopadu 2017 Mgr. Petr Čermák. Petr absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia absolvoval rovněž zahraniční stáž na Univerzitě Nottingham ve Velké Británii, kde se specializoval na právo veřejného zadávání v EU.

Mikulášský svařák

Dne 8. prosince 2017 se uskutečnil v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy tradiční Mikulášský svařák organizovaný Spolkem českých právníků Všehrd. Této akce se zúčastnilo několik stovek studentů, absolventů a příznivců Všehrdu, kteří zaplnili atrium Právnické fakulty.

Gratulujeme Mgr. Bc. Stanislavě Orieškové!

Členka našeho týmu Mgr. Bc. Stanislava Oriešková, která doposud působila v Z/C/H Legal  na pozici advokátní koncipientky, úspěšně složila advokátní zkoušky a od 1.2.2018 bude v Z/C/H Legal působit na pozici spolupracující advokátky.

Michel Suchý

Dalším kolegou, který od listopadu 2017 rozšířil na pozici advokátního koncipienta náš tým, je Mgr. Michel Suchý. Michel je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu studia absolvoval hned dvě zahraniční stáže ve Vídni, a to na Spolkovém úřadu (Bundeskanzleramt) a Zemském soudu pro trestní záležitosti (Landesgericht für Strafsachen Wien). Michel hovoří plynně německy a anglicky.

Gratulujeme JUDr. Ivě Horáčkové, LL.M!

Iva Horáčková, která působí v rámci Z/C/H Legal  již 4 rokem jako spolupracující advokátka, 9.11.2017 úspěšně vykonala státní rigorózní zkoušku a může se tak pyšnit titulem JUDr. Svoji rigorózní práci Iva zpracovala na téma Franchising v kontextu práva hospodářské soutěže a obhájila ji na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Jana Hladká mezi významnými ženami českého práva

Odborný časopis Právní rádce zařadil v letošním roce do přehledu významných žen českého práva i partnerku naší advokátní kanceláře Mgr. Janu Hladkou Zilvarovou.

Česká franšíza Captain Candy otevřela obchody v Itálii

Captain Candy, česká franšíza nabízející svým zákazníkům nepřeberné množství sladkostí, otevřela v minulých dnech 2 nové obchody v nejlepší benátské čtvrti San Marco v Itálii.

Rosteme!

Od listopadu náš tým posílí o 4 nové advokátní koncipienty. Jako první vám představíme Mgr. Lucii Štěpánovou. Lucie je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hovoří plynně anglicky a německy.

JUDr. Ctibor vystoupí na pracovním obědě organizace ABIE

15.11.2017 se v Praze uskuteční již druhý pracovní oběd organizace Australian Business in Europe (ABIE). V rámci neformálního oběda vystoupí náš kolega JUDr. Jiří Ctibor LL.M., Ph.D. se svojí přednáškou na téma „Franchising“.

Setkání s velvyslancem Australského společenství

Dne 20.09.2017 se naše kolegyně, advokátka Lenka Gomez Tomčalová, zúčastnila dalšího ze zajímavých setkání pořádaných organizací ABiE CZ - Australasian Business in Europe Czech Republic.

Gratulujeme!

Mgr. Vojtěch Kadlec, v Z/C/H Legal působící již 3 roky na pozici právního asistenta, úspěšně dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od listopadu bude v Z/C/H Legal pracovat na pozici advokátního koncipienta.

Z/C/H Legal na konferenci Franchise Day pro futuro!

Dne 31. října 2017 od 9 do 17 hodin proběhne 10. inspirativní konference & EXPO o změnách a budoucnosti franchisingu, retailu, obchodních konceptů, platforem a sítí. Na konferenci vystoupí již tradičně také náš kolega Jiří Ctibor, a to s příspěvkem na téma „Nebezpečné útesy ve vodách franchisingu“.

Z/C/H Legal představuje knižní novinku „Franchising“

Již na konci října vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a. s. publikace našich kolegů Jiřího Ctibora a Ivy Horáčkové „Franchising“. Kniha, v současnosti jediná na našem trhu, nabízí nejaktuálnější pohled na svět franchisingu, kterým provede nejen laické zájemce o franchising, ale i odbornou veřejnost.

Integrační pobyty Zajíčka na koni i v roce 2017

Během léta 2017 pořádala organizace Zajíček na koni ve Velké Úpě v Krkonoších a v pražském Hostivaři celkem šest turnusů letního integračního tábora . Zajíček na koni pořádá pobyty pro děti již od roku 2005.

Burrito Loco

Z/C/H Legal dlouhodobě poskytuje komplexní právní poradenství skupině provozující síť rychlého občerstvení Burrito Loco. V minulých dnech společnost Z/C/H Legal úspěšně asistovala skupině Burrito Loco při vstupu nového investora, investiční skupiny Leoše Novotného působící pod názvem Aakon Capital.

CEE – Čínská obchodní komora

Z/C/H Legal je zakládajícím členem CEE – China Chamber of Commerce z.s. Hlavními cíli spolku jsou podpora rozvoje obchodních a kulturních vztahů mezi Čínskou lidovou republikou a regionem střední a východní Evropy jakož i vytváření příležitostí pro navazování vzájemné spolupráce.