Aktuality

Z/C/H Legal v Číně

Náš kolega Jiří Ctibor se v těchto dnech účastní jako přednášející několika seminářů určených zejména pro čínské investory s cílem představit jim investiční příležitosti v Evropě, zejména pak v České republice.

Letní setkání VŠEHRDU

Dne 17. srpna 2017 Spolek českých právníků Všehrd pro své členy, alumni a přátelé uspořádal letní setkání v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Novela stavebního zákona

Dne 01.01.2018 nabude účinnosti rozsáhlá novela stavebního zákona. Novela stavebního zákona zejména zavádí nové povolovací řízení, tzv. společné řízení, které umožňuje vést společně územní a stavební řízení, což by mělo vést ke zrychlení celého procesu.

Nová posila pro insolvenční tým Z/C/H Legal

Novým členem týmu Z/C/H Legal se na pozici asistent pro oblast insolvence od 01.06.2017 stal Martin Horvát.

Těšte se na naši knihu o franchisingu!

Specialista na franchising Jiří Ctibor spolu s Ivou Horáčkovou připravili ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a. s. publikaci věnovanou franchisingu. Kniha vyjde již na podzim.

Gratulujeme Mgr. Vendule Dubové

Členka našeho týmu Mgr. Vendula Dubová, doposud působící na pozici advokátní koncipientky, úspěšně složila advokátní zkoušky a od 01.07.2017 bude v Z/C/H Legal působit na pozici spolupracující advokátky.

Larissa Wagner - zahraniční stážistka v Z/C/H Legal

Již nějakou dobu umožňuje naše kancelář absolvovat stáž studentům ze zahraničí, kterým takto poskytuje možnost seznámit se s českým právním systémem a vzdělávat se i na mezinárodním poli.

Z/C/H Legal podporuje Letní školu práva

Stejně jako v loňském roce, tak i letos jsme partnerem projektu Letní školy práva (Summer Programm on Law), který pořádá organizace European Centre for Career Education (ECCE). Letní škola práva je určena pro studenty z celého světa.

JUDr. Ctibor vystoupí na fóru česko-čínských obchodních příležitostí

Dne 10.6.2017 proběhne v Olomouci 1. ročník investičního fóra  Czech-Slovak-Chinese Investment & Trade Forum pořádaného Česko-slovensko-čínskou komorou. Hlavním cílem akce je zprostředkovat českým podnikatelům kontakt se zástupci čínských společností.

Podmínky pro zrušení licence fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaická elektrárna Tuchlovice čelila žalobě nejvyššího státního zástupce, který navrhoval zrušení její licence. Návrhu na zrušení licence vyhověl Krajský soud v Brně, neboť zjistil, že elektrárna nedisponuje řádnou revizní zprávou, která by osvědčovala její bezpečnost.

Z/C/H Legal na Franchise Day Prague 2017

Dne 11. 5. 2017 proběhl již 9. ročník mezinárodní konference Franchise Day Prague 2017. Franchise Day Prague je prestižní a nepřehlédnutelnou událostí, na které dochází k představování domácích a zahraničních franchizových značek, seznamování se s aktuálními trendy ve franchisingu, či jednoduše ke sdílení podnikatelských nápadů a inspirativních podnětů.

JUDr. Ctibor přednáší na PF UK

Dne 26. 4. 2017 uspořádala naše advokátní kancelář ve spolupráci se spolkem Všehrd  přednášku pro posluchače Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přednášejícím byl partner naší kanceláře JUDr. Jiří Ctibor, LLM., PhD a tématem přednášky Franchising.

Průvodce Nejvyššího státního zastupitelství k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob

V souvislosti s novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim („ZTOPO“) vydalo Nejvyšší státní zastupitelství průvodce pro aplikaci § 8 odst. 5 tohoto zákona. Tímto ustanovením byl  s účinností od 01.12.2016 do právní úpravy vložen institut vyvinění právnické osoby z trestní odpovědnosti.

Online kurz Franchising na Epravo.cz

Na webu epravo.cz si nyní můžete zakoupit online kurz našeho kolegy Jiří Ctibora na téma Franchising. V tomto kurzu nejprve představí obecně pojem franchising a jeho základní pojmy jako např. franchisant, franchisor nebo masterfranchisa.

Naše kolegyně Jana Süssmilichová opět v pořadu Snídaně s Novou

Advokátka Jana Süssmilichová, která se mimo jiné věnuje právu nemovitostí, se dne 03.05.2017 opět stala hostem televizního pořadu Snídaně s Novou. Tentokrát se diváci mohli dozvědět zajímavosti z oblasti sousedského práva.

Z/C/H na konferenci TAGLaw v Paříži

Z/C/H Legal se v minulém týdnu zúčastnila další z mezinárodních konferencí pořádaných elitní mezinárodní asociací advokátních kanceláří TAGLaw, jíž je Z/C/H Legal hrdým členem.