Aktuality

Metodický pokyn k zákonu o registru smluv

Ministerstvo vnitra vydalo metodický pokyn usnadňující aplikaci zákona o registru smluv.

Nová evropská pravidla ochrany osobních údajů

Oddělení compliance se začínají zabývat tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), které se použije s účinností od 25.05.2018.

Nový zákon o přestupcích

Dne 03.08.2016 byl vyhlášen nový zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a související zákon č. 251/2016 Sb, o některých přestupcích.

Z/C/H Legal úspěšná v soudních sporech o náhradu škody

Advokátní kancelář Z/C/H Legal úspěšně zastupovala veřejnoprávní korporaci v soudních sporech, ve kterých se veřejnoprávní korporace  bránila žalobám na náhradu škody z důvodu předčasného ukončení projektů výstavby 15 bytových domů a výstavby 4 bytových domů.

Nastavte si včas účinný a funkční Compliance Management Systém

Dne 1.12.2016 nabývá účinnosti novela zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tato novela přináší zásadní rozšíření rozsahu trestní odpovědnosti právnických osob.

Nejisté právo nájemce na úroky z kauce

Právní úprava nájmu bytu a domu v novém občanském zákoníku výrazně posiluje práva nájemců. Jedním z nově regulovaných práv je právo nájemce na úrok ze složené jistoty (kauce). Podle § 2254 odst. 2 občanského zákoníku má nájemce „právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.“

Letní pobyty Zajíčka na koni

Organizace Zajíček na koni i letos pořádá oblíbené letní terapeutické pobyty v boudě Artur ve Velké Úpě, kousek od Pece pod Sněžkou.

Certifikáty k elektronické evidenci tržeb

1. září je důležité datum i pro podnikatele, kterých se týká evidence tržeb. Od dnešního dne mohou žádat o tzv. autentizační údaje, a to buď osobně na libovolném územním pracovišti finančního úřadu, nebo elektronicky na Daňovém portálu.

Čínská studentka na stáži v Z/C/H Legal

V rámci projektu Prague Summer School, jehož účelem je příprava zahraničních studentů pro jejich budoucí kariéry prostřednictvím předávání zkušeností a know-how renomovanými experty, bude v Z/C/H Legal působit na stáži čínská studentka Amin Xue.

Od 01.11.2016 hradí daň z nabytí nemovitých věcí kupující

Novela zákonného opatření Senátu upravující daň z nabytí nemovitých věcí č. 254/2016 Sb., jejíž obsahem je především přenesení povinnosti hradit daň z prodávajícího na kupujícího, nabude účinnosti ke dni 01.11.2016. Daňová povinnost kupujícího nově vznikne ze zákona a nebude možné tuto vůlí smluvních stran přenést na prodávajícího.

Významná změna územního plánu hlavního města Prahy

Aktuálně je projednávána celoměstsky významná změna textové části územního plánu hlavního města Prahy. Navrhované změny se týkají například způsobu výpočtu výměry ploch obchodních zařízení, „zezávaznění“ koeficientů zeleně a koeficientů podlažních ploch či pravidel pro výškovou regulaci budov.

Francouzský „Loi Macron“ nabyl účinnosti

Dne 01.06.2016 nabyla účinnosti francouzská právní úprava známá pod označením “Loi Macron”, která nově reguluje některé pracovní podmínky zaměstnanců, a to i zahraničních. 

Odpovědnost za zkaženou dovolenou

Neproběhla Vaše dovolená tak, jak slíbila cestovní kancelář? Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 33 Cdo 747/2015, konstatoval, že máte v takovém případě právo na náhradu způsobené újmy, resp. na poskytnutí slevy ze zájezdu.

Úpravy stanov společenství vlastníků jednotek

Lhůta pro úpravy stanov SVJ vzniklých podle zákona č. 72/1994 Sb. končí 31.12.2016!

Z/C/H Legal poskytovala právní poradenství při akvizici společnosti CEMOD - CZ

Z/C/H Legal poskytovala své služby na straně kupujícího při akvizici 100% podílu ve společnosti CEMOD – CZ s.r.o., dřívější dceřiné společnosti 3SI Group v České republice a na Slovensku.

Student Trainee Exchange Programme

Advokátní kancelář Z/C/H Legal od loňského roku spolupracuje se spolkem studentskou asociací studentů práva ELSA, a tím podporuje program výměnných stáží STEP (Student Trainee Exchange Programme).