Aktuality

Královny českého práva 2018

Měsíčník Právní rádce věnuje každoročně své říjnové vydání výhradně dámám české právnické obce.

Jsem více manažerka než právnička

V aktuálním čísle časopisu Právní rádce z vydavatelství Economia najdete článek „Jsem více manažerka než právnička. A firmě to svědčí…“, jehož autorkou je partnerka naší kanceláře, Mgr. Jana Hladká Zilvarová.

Jiří Ctibor na konferenci CEIBS Insights 2018

Jiří Ctibor se dne 25. září 2018 zúčastnil česko – čínského fóra“ Perspektivy a výzvy spolupráce zemí střední a východní Evropy s Čínou” v prostorách Míčovny na Pražském hradě.

Anketa časopisu Moderní řízení

Aktuální číslo časopisu Moderní řízení z vydavatelství Economie je zasvěceno tentokráte pouze ženám – manažerkám, matkám – prostě lídryním, kterých ve všech oborech podnikání každoročně přibývá.

Jiří Ctibor členem IIPLA

JUDr. Jiří Ctibor je nově členem mezinárodní asociace práva duševního vlastnictví. Naše kancelář Z/C/H Legal tak získává další přístup k cenným mezinárodním informacím na poli ochrany duševního vlastnictví.

Náklady rodičů při styku s dítětem by měly být rovnoměrně rozděleny

Skutečnost, že se rodič, jemuž bylo dítě svěřeno do péče, odstěhuje do větší vzdálenosti z původního místa bydliště, musí obecné soudy zohlednit ve svém rozhodování o úpravě styku či vyživovací povinnosti.

Čínská stážistka v Z/C/H Legal

Těší nás, že v Z/C/H Legal můžeme přivítat další stážistku z Číny, slečnu Jin Huang. Jin Huang studuje pracovní a pojišťovací právo na East China University Of Political Science And Law.

Kompenzace pro franchisanta

V posledních letech se řada soudních rozhodnutí v Německu zabývá otázkou poskytnutí kompenzace franchisantovi po ukončení franchisové smlouvy.

Ochrana osobních údajů během převodu majetku

Při převodu majetku se obvykle převádí také soubory dat o zákazníkovi, které jsou spravovány v databázích. Nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) objasňuje, jak se má nakládat s osobními údaji zákazníka během prodeje aktiv podnikatele (asset deal).

Přednáška Jiřího Ctibora pro Letní školu práva

Opět po roce je zde Letní škola práva, kterou pořádá organizace European Centre for Career Education (ECCE) a JUDr. Jiří Ctibor, partner naší kanceláře, bude přednášejícím lektorem v rámci tohoto projektu.

Report z veletrhu Job Fair Kontakt 2018!

Z/C/H Legal se opětovně zúčastnilo veletrhu pracovních příležitostí pro studenty a absolventy právnických fakult Job Fair Kontakt 2018. Veletrh je každoročně pořádán studijním spolkem ELSA na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Z/C/H Legal již potřetí na Job Fair Kontakt

Z/C/H se již potřetí zúčastnilo veletrhu pracovních příležitostí Job Fair Kontakt konaného dne 06.03.2017 na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Veletrh má sedmnáctiletou tradici a jeho cílem je setkání studentů a absolventů se zástupci advokátních kanceláří.

Job Fair Kontakt 2016 v Brně

Advokátní kancelář Z/C/H Legal se zúčastní tradičního veletrhu pracovních příležitostí pro studenty a absolventy právnických fakult, Job Fair Kontakt 2016, který se koná dne 22.11.2016 v Brně.

Job Fair Kontakt 2016

Naše advokátní kancelář se dne 7. 03.2016 zúčastnila 16. ročníku veletrhu pracovních příležitostí Job Fair Kontakt, který se již tradičně konal na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy.