AML zákonu se nevyhnete rozdělením platby

Vztahují-li se na Vás povinnosti vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. („AML zákon“), tedy zejména povinnost identifikace a kontroly klientů, určitě Vás napadlo, jak to je s rozdělením obchodu, který by jinak převyšoval částku, u které je identifikace či kontrola klienta nutná na menší části. Dle nedávného rozhodnutí Finančního analytického úřadu je takové rozdělení porušením povinnosti vyplývající z AML zákona a hrozí za něj vysoké pokuty! AML zákonu se tedy rozdělením obchodu na části vyhnout nelze!