Certifikáty k elektronické evidenci tržeb

1. září je důležité datum i pro podnikatele, kterých se týká evidence tržeb. Od dnešního dne mohou žádat o tzv. autentizační údaje, a to buď osobně na libovolném územním pracovišti finančního úřadu, nebo elektronicky na Daňovém portálu. Pomocí těchto údajů se podnikatelé následně přihlásí do webové aplikace Elektronické evidence tržeb. Poté, co vyplní potřebné údaje, získají digitální certifikát, který pak instalují do pokladního zařízení, prostřednictvím kterého budou evidovat tržby.