Článek Jiřího Ctibora publikován v International Journal of Franchising Law

JUDr. Jiří Ctibor publikoval ve spolupráci s JUDr. Ivou Horáčkovou článek zabývající se předsmluvní informační povinností franchisora z pohledu české právní úpravy. Článek byl vydán časopisem International Journal of Franchising Law, který je celosvětově považován za nejvýznamnější odborný časopis zabývající se problematikou franchisingu. Šéfredaktorem časopisu International Journal of Franchising Law je přední britský právník Dr. Mark Abell, který se rovněž významně podílí na kodifikaci franchisingu v Evropské unii. Celý článek si můžete přečíst zde.