Cookies a (ne)souhlas se zpracováním osobních údajů 

Jste provozovatelem webových stránek? Zpozorněte!  

Od 01.01.2021 nastane zásadní změna pro provozovatele webových stránek i jejich návštěvníky. Pokud webové stránky používají cookies, pak bude nově možné zpracovávat je výlučně se souhlasem uživatele! 

Nově se bude uplatňovat, tzv. opt-in princip, což znamená, že se po příchodu návštěvníka na web předpokládá jeho NEsouhlas se zpracováním osobních údajů a bude třeba uživatele vyrozumět a umožnit mu svobodnou volbu. Cookies bude možné zpracovávat teprve až po udělení aktivního souhlasu. 

V tomto ohledu rozhodně není radno inspirovat se na jiných webech. V případě kontroly ze strany úřadu by mohly hrozit zbytečné sankce. Každý web je navíc jiný a má své specifické potřeby, které je třeba správně vystihnout.