Datové schránky nově

Máte zřízenou datovou schránku, ale používáte ji pouze pro komunikaci s úřady ? Od 1.1.2022 došlo ke změnám, kvůli kterým stojí za to, začít používat datové schránky i pro zasílání zpráv fyzickým a právnickým osobám.

Novela zákona o elektronických úkonech totiž zavedla fikci doručení i pro „soukromou“ komunikaci, myšleno komunikaci nejen s úřady. Nově je každá datová zpráva považována za doručenou nejpozději desátým dnem po odeslání, a to bez ohledu na to, zda si jí skutečně adresát přečte nebo ne. A to je velká změna !  Datové zprávy se tak stávají spolehlivým nástrojem k zasílání písemností, při jehož využití nehrozí riziko ztráty písemnosti a adresát nově ani nemůže popřít její doručení.

A navíc je nově automaticky povoleno doručování datových zpráv do schránek podnikajících i nepodnikajících fyzických osob a právnických osob, přičemž jen nepodnikající fyzické osoby mají možnost příjem zpráv zakázat, s výjimkou zpráv od úřadů a soudů.
Nicméně, i přes tento vývoj je třeba mít na paměti, že ne každá fyzická osoba v současné době datovou schránku vlastní. Pokud tedy chcete poslat datovou zprávu, můžete si v databázi datových schránek ověřit, zda má zamýšlený adresát zřízenou datovou schránku a povolen příjem datových zpráv.

V případě, že by Vás nastíněná problematika zajímala více do hloubky, neváhejte se na nás obrátit!