Dědictví v insolvenčním řízení

Dědictví v insolvenčním řízení aneb jak se vyrovnat s aktivy a pasivy v dědickém řízení, které je problematické a přístup insolvenčních správců i soudů nejednotný. Tuto problematiku Vám v dnešním článku přiblíží Ing. Dominika Jedináková, ředitelka insolvenčního oddělení Z/C/H Legal. Více na epravo.cz.