Důkaz obsahem webové stránky

Nejvyšší správní soud se v nedávné době zabýval dokazováním pomocí webové stránky. V posuzovaném případě Česká obchodní inspekce uložila podnikateli pokutu, protože na svých webových stránkách neuvedl všechny povinné informace o jím nabízeném spotřebitelském úvěru. Dle názoru Nejvyššího správního soudu čj. 1 As 80/2016 - 30 ČOI pouhým výtiskem webové stránky podnikatele nedostála své povinnosti zjistit skutkový stav věci tak, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti. Vzhledem k tomu, že tiskem webové stránky se informace na ní uvedené deformují či dokonce vytrácí, bylo by v daném případě vhodnější užít metodu tisku "printscreen", která věrně zachycuje webové stránky tak, jak se zobrazují uživatelům.

Nevíte, jak zajistit obsah webové stránky pro případné soudní řízení? Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme. Existují i jiná řešení než printscreen.