Home office - benefit či dvousečná zbraň?

V otevřeném rozhovoru studia EPRAVO.CZ advokátka Mgr. Lenka Gomez Tomčalová a partner naší advokátní kanceláře, JUDr. Jiří Ctibor, LL.M, Ph.D., reflektují své zkušenosti s home office za poslední měsíce.  Upozorňují na možné kameny úrazu, vyjadřují své očekávání nad připravovanou zákonnou úpravou práce z domova a svěří se i zajímavými případy z praxe. Že home office nemusí být vždy za odměnu a jak se vyhnout nejčastějším chybám (a jejich následkům) se dozvíte ve videu, které naleznete zde: http://www.epravo.cz/