I jednatel musí (někdy) odpočívat

Jednatelé a členové představenstev společností vykonávají svou funkci v zásadě osobně a nepřetržitě. Oproti zaměstnancům české zákony neupravují právo jednatele na dovolenou.

Avšak i jednatel musí někdy odpočívat a nabrat energii pro řízení společnosti. Jak pravidla pro dovolenou nastavit?

Smlouva o výkonu funkce (smlouva manažerská) může nastavit určitá specifická pravidla pro čerpání dovolené (kdy a na jak dlouho), zákonná úprava ale po dobu takové dovolené nelimituje odpovědnost člena statutárního orgánu z výkonu funkce a jeho nepřítomnost tzv. neomlouvá.

Obecně tak platí, že člen statutárního orgánu může svojí „dovolenou“ čerpat v podstatě kdykoliv, pokud ve smyslu povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře zajistí řádné fungování společnosti.

Některé pojišťovny na tuzemském trhu nabízejí produkt pojištění odpovědnosti členů orgánů a dalších osob ve vedení právnických osob (tzv. D&O pojištění vycházející z anglického Directors' and Officers' Liability Insurance), jehož uzavření by měl zvážit každý člen statutárního orgánu společnosti.