Jak dopadlo střetnutí soupisu majetkové podstaty s kupní smlouvou na nemovité věci, která nebyla před úpadkem zavkladována?

To se dozvíte v nejnovějším vydání Konkursních novin, kde se k danému tématu vyjádřili naše advokátka Mgr. Vendula Nejedlá a partner advokátní kanceláře Z/C/H Legal Mgr. Milan Paták. Článek pojednává o postupu insolvenčního správce, o (ne)aplikaci dohody o ochraně investic a o recentní judikatuře Nejvyššího soudu.