Jaká odměna za pracovní pohotovost je spravedlivá?

Musí být Vaši zaměstnanci neustále připraveni k výkonu práce, a to i v době, která je jinak vyhrazena k přestávkám a odpočinku? Pak čtěte dále, konečně je totiž jasné, zda zaměstnancům za takovou činnost náleží odměna nebo ne. Ústavní soud došel k závěru, že doba, která by sice měla sloužit k odpočinku, ale během které musí být zaměstnanci neustále v pohotovosti a připraveni práci vykonávat je fakticky výkonem práce.

Do pracovní doby je totiž potřeba započítávat i dobu, během níž jsou zaměstnanci zaměstnavatelem uložena omezení, která významně ovlivňují jeho možnosti nakládat s volným časem a věnovat se osobním zájmům. Je jedno, jestli nakonec k činnosti, která je jinak běžnou náplní práce zaměstnance skutečně došlo či nikoliv.

To že za dobu strávenou v pohotovosti zaměstnanci náleží odměna však nutně neznamená, že tato odměna musí svojí výší odpovídat jeho standardní hodinové odměně. Za práci totiž zaměstnanci náleží odměna spravedlivá. Zaměstnavatel tedy zřejmě nepochybí, pokud zaměstnanci za dobu pohotovosti přizná odměnu nižší. Je ale potřeba každý případ hodnotit individuálně