Jaký bude další osud evidence skutečných majitelů?

S evidencí skutečných majitelů si jistě Vaše společnost zažila své.
Poté, co zákon o evidenci skutečných majitelů nabyl účinnosti, bylo nejprve nutné zjistit skutečného majitele Vaší společnosti.
Dále bylo nutno splnit podmínky pro úspěšný zápis do evidence skutečných majitelů a následně zápis provést na rejstříkovém soudu nebo prostřednictvím notáře.

Nedlouho po prvním výročí zákona o evidence skutečných byla přijata jeho novela, která změnila pojetí skutečného majitele dle požadavků Evropské unie. Na konci listopadu 2022 přišla další novinka – Soudní dvůr EU rozhodl, že evidence skutečných majitelů nově nesmí být veřejně přístupná každému.

Evidence skutečných majitelů v ČR však v současné době veřejná je. Proto je velmi pravděpodobné, že se Česká republika bude muset v budoucnu vypořádat s tímto rozhodnutím Soudního dvora EU, např. tím, že evidenci skutečných majitelů zpřístupní pouze vybraným subjektům. Zatím tak však neučinila.

V tuto chvíli se tedy na české evidenci skutečných majitelů nic nemění. Situaci pro Vás budeme i nadále sledovat a o dalších novinkách Vás budeme informovat.