Jana Hladká mezi významnými ženami českého práva

Odborný časopis Právní rádce zařadil v letošním roce do přehledu významných žen českého práva i partnerku naší advokátní kanceláře Mgr. Janu Hladkou Zilvarovou. Přehled právniček, které nejenže posouvají své obory, ale jsou v Česku i profesními ikonami, redakce časopisu Právní rádce sestavuje již od roku 2015.