JUDr. Ctibor na 89. diskusním večeru Franchise Clubu

JUDr. Jiří Ctibor se dne 18. listopadu 2015 zúčastnil 89. diskusního večera Franchise Clubu. V jeho rámci debatoval jakožto přední odborník v oblasti práva mezinárodního franchisingu s podnikateli a manažery, kteří podnikají nebo plánuji podnikat v České republice pod zahraniční franchisovou značkou nebo naopak exportovat svůj franchisový koncept do zahraničí, o současném mezinárodním franchisingu. Na pořadu dne byly otázky týkající se vývojových trendů současného mezinárodního franchisingu, rozšiřování sítě franchis do zahraničí, výběru vhodné zahraniční franchisy, vyjednávání o franchisové smlouvě a mnoho dalších.

Více informací o této akci je možné získat na oficiálních internetových stránkách www.ifranchising.cz.