JUDr. Ctibor přednáší na PF UK

Dne 26. 4. 2017 uspořádala naše advokátní kancelář ve spolupráci se spolkem Všehrd  přednášku pro posluchače Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přednášejícím byl partner naší kanceláře JUDr. Jiří Ctibor, LLM., PhD a tématem přednášky Franchising. V rámci této přednášky se studenti mohli dozvědět nejen základní informace o franchisingu, tj. co pod tímto pojmem můžeme vůbec rozumět, jaké jsou náležitosti franchisingové smlouvy, kdo je franchisant a kdo franchisor, ale také to, jak franchising funguje v praxi. Do budoucna plánujeme v podobných aktivitách pokračovat.