Kdy je čerpání neplaceného volna zaměstnanci vyloučeno?

Zákoník práce dává zaměstnancům možnost čerpat neplacené volno v několika konkrétních případech, zaměstnavatel ale může čerpání neplaceného volna zaměstnancům umožnit i z jiných důvodů.

Vždy by však mělo jít o důvody na straně zaměstnance, nikoli situaci, kdy zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat v práci z důvodu překážek na jeho straně. Tento pomyslný zákaz navíc nelze obejít dohodou zaměstnance a zaměstnavatele, je zde tedy patrná silná ochrana zaměstnance.