Kdy můžete v České republice očekávat konečný rozsudek?

Nezaplatil Vám smluvní partner, z obchodního centra zmizel hlavní nájemce, objednaný stroj trpí vadami. A Vy řešíte, zda se soudit.

1 rok a 1 měsíc. Za takovou dobu v průměru získáte pravomocné rozhodnutí v civilním řízení, uvádí statistiky Ministerstva spravedlnosti. Dle Evropské komise máme sedmé nejrychlejší civilní řízení v EU.
Je-li Váš případ specifický, musíme Vaši případnou radost částečně korigovat. Jsou-li spory jen trochu komplikované, trvají z naší zkušenosti výrazně déle.
To potvrzují opět statistiky. 4,5 roku trvají v průměru složitější spory rozhodované v prvním stupni krajskými soudy, je-li podáno odvolání.
A ještě jedno číslo, váháte-li, zda podat ono odvolání v případě nepříznivého rozsudku. Odvolací soud změní výsledek komplikovanějších sporů téměř u 50 % věcí, šance tedy rozhodně jsou.

Závěr: Rutinní věc vyřešíte v průměru do jednoho roku, často ještě rychleji. Soudní řízení se však může výrazně protáhnout, pokud se řeší složitější věc. Proti nepříznivému rozhodnutí pak určitě zvažte odvolání.