Kdy (ne)máte nárok na příspěvek na nákup antigenních testů pro testování zaměstnanců?

Nedávno jsme Vám připomněli povinnost zajistit testování zaměstnanců (pokud se na ně nevztahuje výjimka) antigenním testem alespoň 1 x za týden. Nyní se nabízí otázka, zda a jak lze náklady na nákup antigenních testů pro samotestování zaměstnanců refundovat.

Jestliže necháváte své zaměstnance na pracovišti „samotestovat“, máte nárok na příspěvek v maximální výši 60,- Kč včetně DPH za 1 test. Příspěvek lze získat jen na testy uvedené v seznamu antigenních testů, pro které vydalo Ministerstvo zdravotnictví výjimku pro laické využití, zakoupené v období od 1. 1. 2021 do 31. 7. 2021 nebo testy uvedené v seznamu antigenních testů povolených SÚKL, zakoupené v období od 1. 1. 2021.

Příspěvky lze čerpat na maximálně 4 testy jednoho zaměstnance měsíčně (maximálně tedy 240,- Kč včetně DPH měsíčně na 1 zaměstnance). Příspěvky jsou poskytovány zpětně. Žádost lze podat na portálu Samotestování COVID (samotesty-covid.cz) již od 17.01.2022.