Kupující se s dotazy na stavební úřad vydávat zpravidla nemusí, rozhodl Nejvyšší soud

Při koupi jakékoliv věci, máte dle zákona povinnost věc zkontrolovat. Nemůžete pak považovat odstranění či slevu ohledně vad, které bylo možno s vynaložením obvyklé pozornosti poznat.

Napadá Vás otázka, jak je to u nemovitostí?
Například, zda při koupi nemovitosti musíte na stavebním úřadě řádně ověřit, zda bylo vydáno stavební povolení či jiné správní akty.

Kupující totiž často až po koupi zjistí, že takové povolení chybí. A doposud nebylo jasné, zda v takovém případě může kupující požadovat nějakou náhradu či jiné plnění, pokud si neprověřil stavební povolení či kolaudační souhlas.

Nejvyšší soud se v nedávném rozhodnutí postavil na stranu kupujících. Rozhodl, že kupující práva z vadného plnění v takovém případě obecně mít bude.

Dle soudu je tedy obvykle prodávající, ten, kdo má o chybějícím stavebním povolení či jiném správním aktu informovat. Pokud tak neučiní, tak by kupujícímu měla náležet práva z vadného plnění.