Legal Garant časopisu Ekonom pro oblast pracovního práva

Naše kolegyně advokátka Mgr. Lenka Gomez Tomčalová se stala odborným garantem časopisu Ekonom pro oblast pracovního práva. Lenko, tleskáme ;)

Jeden z jejich prvních komentářů si můžete přečíst v aktuálním vydání časopisu Ekonom. Dozvíte se, co je to Lex Ukrajina, jak můžete zaměstnat ukrajinské občany prchající před válkou či co z Lex Ukrajina vyplývá pro zaměstnance i zaměstnavatele.