Mění se ustálená judikatura ve věcech souběhu funkcí?

Ústavní soud se v nálezu ze dne 13.09.2016 publikovaném pod sp. zn. I.ÚS 190/15 zabýval souběhem funkcí předsedy představenstva a generálního ředitele akciové společnosti v pracovním poměru. Nejvyšší soud doposud poměrně konstantně rozhodoval tak, že nepřipouštěl uzavření pracovní smlouvy osobám vykonávajícím zákonem stanovenou funkci v právnické osobě za předpokladu, že sjednaný druh práce se kryl s povinnostmi stanovenými zákonem pro výkon funkce v právnické osobě. Ve výše uvedeném nálezu se však Ústavní soud přiklonil k názoru, že uzavření pracovní smlouvy se stejným druhem práce, který má osoba vykonávat z titulu jiné funkce v právnické osobě, je svobodným rozhodnutím obou osob, podléhá smluvní volnosti a jako takové není neplatné.