Může zaměstnavatel vyžadovat očkování (proti onemocnění COVID-19)?

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a přijímat opatření k předcházení rizikům.

Zaměstnanec má na druhé straně povinnost dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví, ale i o bezpečnost a zdraví ostatních osob přítomných na pracovišti. S touto povinností zaměstnance souvisí i povinnost podrobit se povinným očkováním stanoveným právním předpisem.

V současné době nicméně právní předpis, který by povinnost očkování proti onemocnění COVID-19 stanovil, neexistuje. Odmítnutí očkování proto nemůže být důvodem pro jakýkoli disciplinární postup vůči zaměstnanci včetně výpovědi.

Představuje otázka očkování pro Vás či Vaše zaměstnance horké téma? Neváhejte se na náš obrátit. Rádi Vám právní otázky s tím spojené objasníme.