Nájemci pozor ! Nesete odpovědnost za způsobení škody protečením vody do níže položeného bytu

Nejvyšší soud řešil případ, kdy v důsledku prasknutí uzávěru vody pod umyvadlem v pronajímaném bytě došlo k vytopení níže umístěného bytu. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nájemce je povinen provádět pravidelnou kontrolu, údržbu a opravu potrubí a uzávěrů vody, které se nachází v pronajímaném bytě. Pokud nájemce tuto povinnost poruší, odpovídá za škodu, kterou vytopením sousedního bytu způsobil.

Riziku protečení vody není vlastník spodního bytu schopen účinně bránit, a je proto odkázán na opatrnost uživatele bytu nad ním. Z tohoto důvodu se na nájemce musí klast zvýšený požadavek obezřetného a odpovědného chování při zacházení s vodou v bytě.