Nejisté právo nájemce na úroky z kauce

Právní úprava nájmu bytu a domu v novém občanském zákoníku výrazně posiluje práva nájemců. Jedním z nově regulovaných práv je právo nájemce na úrok ze složené jistoty (kauce). Podle § 2254 odst. 2 občanského zákoníku má nájemce „právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.“ Co se zákonnou sazbou rozumí je však otázkou. Podrobně se tímto tématem zabývá Ing. Tomáš Buus, Ph.D., v článku Úrok z jistoty při nájmu zveřejněném v čísle 5/2016 Bulletinu advokacie a dochází k závěru, že úrok z jistoty se může pohybovat v rozsahu od 0 % do 20 % ročně! Nový občanský zákoník přitom počítá s tím, že kauce může být složena až ve výši šestinásobku měsíčního nájemného. Nájemní vztah a tedy období úročení jistoty je obvykle mnohaleté a úroky z kauce tak mohou dosáhnout podstatných částek. Právní nejistota, kterou zákonodárce ohledně úroků z jistoty založil, je alarmující. Nezbývá než předcházet případným sporům výslovným sjednáním sazby úroků z kauce v nájemních smlouvách a doufat v brzké vyřešení této otázky prováděcím předpisem či přiléhavou judikaturou.