(Ne)očkovaní zaměstnanci

Co dělat v případě, kdy pozitivní motivace zaměstnanců k očkování nefunguje nebo zaměstnanec očkování odmítá? České právo příliš nástrojů do ruky zaměstnavateli nedává.

Řada zaměstnavatelů v takovém případě nařizuje neočkovaným jedincům home office. Zákoník práce ovšem jednostranné nařízení home office zaměstnanci neumožňuje.

Další možností přicházející v úvahu je převedení zaměstnance na jiný druh práce. Převedení na jiný druh práce z tohoto důvodu je však možné pouze po vzájemné dohodě.

V praxi se jako schůdná varianta jeví zavedení povinného testování pro zaměstnance, kteří nemají výjimku z povinného testování (např. prodělání onemocnění COVID-19).

Zaměstnavatel je totiž oprávněn přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i minimalizaci veškerých s tím spojených rizik. V této souvislosti by tak zaměstnavatel zvláště s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci mohl zavést i pravidelné testování. Pokud zaměstnavatel k tomuto kroku přistoupí, mělo by se tak dít v pracovní době zaměstnance, na pracovišti a na náklady zaměstnavatele.