(Ne)povinné očkování optikou práva - objektivně a bez emocí

Může zaměstnavatel po svých zaměstnancích vyžadovat informaci o tom, zda vakcinaci podstoupili? Až na výjimečné případy nemůže.
Právo zaměstnance na soukromí je jedno z jeho základních práv. Zaměstnavatel až na výjimky nesmí po svých zaměstnancích požadovat informace bezprostředně nesouvisející s výkonem práce, a to ani sám, ani prostřednictvím třetích osob.

Údaj o vakcinaci představuje druh informace, jež se samotným výkonem práce ve valné většině profesí bezprostředně nesouvisí. Diskuze se vedou např. u profesí ve zdravotnickém sektoru, kde lze najít argument pro i proti. Nic však zaměstnanci nebrání sdělit tento údaj zaměstnavateli dobrovolně. V takovém případě zaměstnavatel musí tyto údaje chránit z pohledu právní úpravy ochrany osobních údajů.

Samozřejmě stále trvá povinnost zaměstnance prokazovat bezinfekčnost po návratu ze zahraničí, tj. zaměstnanec je povinen návrat ohlásit a doložit svou bezinfekčnost v závislosti na aktuálně platných požadavcích vztahujících se ke konkrétní zemi. Pokud zaměstnanec bezinfekčnost neprokáže, nesmí zaměstnavatel umožnit jeho přítomnost na pracovišti.