Nominace - Významné právničky

Je nám ctí být i dalším rokem partnerem projektu „Významné právničky“ pořádaného společností Economia. Dle statistik reálně žen v právu, a zejména v advokacii, ubývá, což je škoda nejen pro všechny schopné muže v právu, ale i pro právo samotné. Partnerstvím tohoto projektu tak chceme podpořit všechny dámy i slečny, které se do těchto vod bojí vstoupit. Nebojte se ! Schopný člověk se prosadí všude. Když budete mít chuť, podpořte nominací v tomto projektu i naší partnerku, Mgr. Janu Hladkou Zilvarovou.
 

Děkujeme.