Nová metodika k trestání za porušení pravidel hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal novou metodiku týkající se ukládání pokut za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, jakým je například uzavírání zakázaných dohod, zneužití dominantního postavení, protisoutěžní jednání orgánů veřejné správy nebo přestupky při spojování soutěžitelů.

Ačkoliv pravomoc ÚOHS pro ukládání pokut zůstává neměnná, nově dochází ke zpřesnění pravidel pro výpočet výše pokuty. Pravidla byla tvořena s ohledem na aplikační praxi a v souladu se závěry správních soudů, které se danou problematikou zabývají. Nová úprava je podrobnější a přesněji tak vymezuje pravomoc ÚOHS při ukládání pokut za porušení pravidel hospodářské soutěže, čímž přináší soutěžitelům více právní jistoty. Novou metodiku si můžete stáhnout zde.