Nové požadavky na stavby (aneb pokrok nezastavíš)!

Pokud připravujete developerský projekt, nesmí vaší pozornosti uniknout vyhláška o změně technických požadavků na stavby. Dle nových pravidel musí nová stavba neurčená pro bydlení (či její změna) s více než 10 parkovacími stáními mít také alespoň jednu dobíjecí stanici pro elektrická vozidla a kabeláž pro budoucí instalaci dobíjecí stanice pro každé páté parkovací místo.

V případě staveb určených pro bydlení s více než 10 parkovacími stáními jsou tyto požadavky ještě přísnější. Není sice třeba vybudovat rovnou samotné dobíjecí stanice, ale přípravnou kabeláží musí být vybaveno každé parkovací místo.

Tyto požadavky představují nezanedbatelné náklady v rámci výstavby. Právě z tohoto důvodu vyhláška stanovuje i jednu výjimku. Pokud by náklady na instalaci dobíjecí stanice a elektrických rozvodů u změny dokončené stavby přesáhly 7 % celkových nákladů na projekt, tak se tento nový požadavek na vybudování infrastruktury pro elektroauta neuplatní.