Nový (a lepší) formulář přihlášky pro věřitele v insolvenčním řízení

Již více než 3 měsíce podávají věřitelé přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení na novém formuláři. Jedná se o interaktivní formulář ve formátu PDF, který je ke stažení zde.

Implementací nového formuláře došlo ke snížení administrativy spojené s přepisem dat z přihlášky do softwaru insolvenčního správce, ale také odpadla chybovost, neboť při ručním přepisu dat docházelo k překlepům. Zjednodušeně řečeno je nyní zajištěno to, že se přihláška pohledávky dostane do seznamu insolvenčního správce v nezměněné podobě.

Dále byl upraven vlastní obsah formuláře. Např. do přihlášky pohledávky je nově možné vkládat vícero věřitelů, nebo bylo doplněno pole pro uvedení původní výše jistiny. Formulář poskytuje také přesnější informace o celkové výši přihlášených pohledávek včetně jejich nepodřízené části. Úpravou prošla také grafická podoba formuláře, a to z hlediska úspory při tisku.

Závěrem uvádíme, že Ministerstvo spravedlnosti uvažuje do budoucna o možnosti vyplnit a podat přihlášku pohledávky on-line prostřednictvím webového portálu, což by s sebou opět přineslo další zjednodušení.

Za nás tedy pro Ministerstvo spravedlnosti palec nahoru :)