Nový stavební zákon (ale až od 01.07.2023)

Už jste jistě slyšeli o novém stavebním zákonu. Účinnosti nabude bohužel až za 2 roky, 01. července 2023. Nový stavební zákon v mnohém zásadně mění dosavadní koncepci stavebního řízení.  Má výrazně zjednodušit, zrychlit a digitalizovat stávající stavební řízení. Jeho cílem je odstranit neduhy stávajícího zákona – zejména délku řízení a velký počet razítek potřebných k získání jednotlivých povolení. Zákon stanovuje lhůtu pro vydání stavebního povolení a rozhodnutí a rovněž lhůtu pro vyjádření dotčených orgánů. Stavební úřad je povinen rozhodnout ve lhůtě 30 dnů jedná-li se o jednoduché stavby (např. rodinné domy) a 60 dnů jedná-li se o ostatní stavby (např. větší developerské projekty). Dotčené orgány mají dle zákona lhůtu 30 dnů od doručení žádosti. Nebude-li v této době stanovisko vydáno a nebude-li požádáno o prodloužení lhůty o dalších 30 dnů, nastane zákonná fikce vydání souhlasného rozhodnutí.

Stavební agenda přejde z obcí na stát. Tato změna má mimo jiné odbourat často namítanou podjatost obecních úředníků. Přínosem by měl být i nově vzniklý Nejvyšší stavební úřad, který bude metodicky řídit stavební úřady tak, aby se nestávalo, že každý úřad rozhoduje o totožné věci jinak.

Chcete vědět, jaké konkrétní změny na Vás od 01. července 2023 čekají? Neváhejte a odebírejte náš newsletter, kde se budeme novému stavebnímu zákonu podrobně věnovat.