Nový zákon o přestupcích

Dne 03.08.2016 byl vyhlášen nový zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a související zákon č. 251/2016 Sb, o některých přestupcích. Zákony přinášejí mnoho změn v koncepci odpovědnosti za přestupky, zejména pak rozšiřují odpovědnost za přestupky i na právnické osoby. Nový zákon o přestupcích přejímá řadu institutů trestního práva a obě úpravy se tedy sbližují. Oba zákony vstoupí v účinnost 01.07.2017.