Od nového roku máme společnosti dvě

Nový rok s sebou vždy přináší spoustu předsevzetí a očekávání. A my jsme jeho začátek oslavili tak, že namísto jedné máme nyní společnosti dvě:

Ta první z nich si změnila jméno na Z/C/H Insolvenční v.o.s. a nyní vykonává pouze činnost insolvenčního správce a likvidátora.

Druhá, která vznikla v rámci přeměny, nadále poskytuje právní služby a vykonává advokacii pod Vám již známým jménem Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář.

Jak vidíte, ani my se přeměn nebojíme a na další spolupráci s Vámi se těšíme pod stejnou obchodní značkou ZCH Legal.