Podmínky pro zrušení licence fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaická elektrárna Tuchlovice čelila žalobě nejvyššího státního zástupce, který navrhoval zrušení její licence. Návrhu na zrušení licence vyhověl Krajský soud v Brně, neboť zjistil, že elektrárna nedisponuje řádnou revizní zprávou, která by osvědčovala její bezpečnost. Posuzovaná revizní zpráva totiž byla vyhotovena v době, kdy elektrárna nebyla osazena všemi fotovoltaickými panely.

Rozhodnutí přezkoumal Nejvyšší správní soud a došel k závěru, že rozhodnutí o udělení licence nemělo být zrušeno. Hlavním důvodem je dle jeho názoru dobrá víra, která byla dána na straně provozovatele elektrárny. Revizní zpráva, kterou Krajský soud v Brně vyhodnotil jako nedostatečnou, totiž byla připravena v souladu s tehdejší praxi aprobovanou i Energetickým regulačním úřadem. Provozovatel elektrárny také okolnosti vyhotovení revizní zprávy nijak neskrýval a k přezkumu předložil i dokumenty, které svědčily o vyhotovení revizní zprávy ještě před dokončením elektrárny. Ačkoli tedy revizní technik i podle Nejvyššího správního soudu postupoval nesprávně, tato nesprávnost nemohla být provozovateli elektrárny zřejmá. Rozhodnutí o zrušení licence proto Nejvyšší správní soud zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení.