Pokuty, pokuty (a zase) pokuty

O Evidenci skutečných majitelů už jste asi slyšeli. A taky jste pravděpodobně četli, že máte-li eseróčko s manželkou na půl, nemusíte nic řešit, protože úřad za Vás vše zařídí a údaje z obchodního rejstříku do Evidence skutečných majitelů automaticky propíše. Chyba lávky. Opravdu často tomu tak není.

Klikněte tedy na Informační systém evidence skutečných majitelů a zkontrolujte si, zda máte  údaje v Evidenci skutečných majitelů vůbec zapsány a pokud ano, tak zda správně. Čas už máte jen do 1. prosince 2021, kdy  uplyne lhůta stanovená zákonem o Evidenci skutečných majitelů pro provedení takového zápisu. Při neuvedení fyzické osoby-skutečného majitele hrozí pokuta až 500.000,- Kč.

Finanční sankce však není tím jediným, čeho se obávat. Při nesprávném zápisu může být rovněž společnosti zakázáno vyplatit podíl na zisku či zakázán výkon hlasovacích práv společníků na valné hromadě.

A kdo se do Evidence skutečných majitelů vlastně zapisuje? Přímí vlastníci (např. společníci či akcionáři), osoby, které  mají přímo či nepřímo podíl na zisku či jiný podíl na společnosti ve výši alespoň 25 %, osoby, které přímo či nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv na chod společnosti, ale i členové statutárních orgánů (jednatelé, CEO, členové představenstva), kteří budou považovaní za skutečné majitele v případě, kdy není možné určit přímé vlastníky společností (např. jsou-li jimi zahraniční osoby).