Pozor na to, co pořizujete jako jednatel

Jste-li jednatelem společnosti, dávejte pozor, jaký majetek pro společnost nakoupíte. Při každém nákupu je třeba důkladně zvážit, zda je pro společnost tato koupě účelná a zda bude mít reálný ekonomický přínos. Pokud totiž jednatel za peníze společnosti nakoupí majetek nepotřebný, případně majetek pro svou osobní potřebu, může se dle Nejvyššího soudu jednat o porušení péče řádného hospodáře. Ta mívá v krajních případech za následek dokonce vyloučení z funkce jednatele.