Praní špinavých peněz není jen v seriálech na Netflixu

A proto máme v České republice Finanční analytický úřad tzv. FAÚ, který kontroluje dodržování povinností, které ze zákona proti praní špinavých peněz vyplývají (tzv. AML zákon). 

Při svých kontrolách se Finanční analytický úřad zaměřuje mj. na plnění povinnosti prověřovat původ peněz, které klienti kontrolovaných firem při obchodech používají. Realitní makléř opravdu musí v určitém rozsahu kontrolovat původ financí na koupi nemovitosti. Stejně tak advokát při úschovách či nemovitostních transakcích, kde působí jako poradce. Nebo autosalon při prodeji vozidla. Tuto povinnost mají také daňoví poradci vůči svým klientům.

FAÚ za nesplnění této povinnosti již opakovaně udělil kontrolovaným firmám, konkrétně realitním kancelářím, pokuty ve výši 150.000,- Kč nebo dokonce ve výši 750.000,- Kč. Ve svých rozhodnutích o udělených pokutách se však FAÚ detailně nevyjadřoval k tomu, jak původ peněz prověřovat. 

Na začátku listopadu FAÚ vydal stanovisko, ve kterém prověřování původu prostředků vysvětlil. Zásadní je, že se důraz takového prověřování odvíjí od rizikovosti konkrétního klienta. Pokud si tedy vyhodnotíte svého klienta jako nízkorizikového, můžete se při prověřování původu prostředků spokojit jen s jeho čestným prohlášením. V takovém případě nemusíte klienta zatěžovat tím, aby Vám předkládal např. výpisy z účtů, daňová přiznání či výplatní pásky.