Předkoronová novela insolvenčního zákona

Jakkoliv mohou podnikatelé v současné době očekávat zvýšenou toleranci k jejich nepříznivé ekonomické situaci, neměla by ujít pozornosti předkoronavirová novela insolvenčního zákona. Dle této novely budou mít insolvenční správci s účinnosti od příštího roku v rukou novou žalobu přímo vůči statutárním orgánům (a to jak zapsaným, tak i faktickým) na náhradu škody, kterou tyto osoby způsobily např. pozdním podáním insolvenčního návrhu. Shrnutí k dopadům novely na statutární orgány naleznete v článku v 11. čísle Ekonomu, které vzniklo za přispění kolegy Mgr. Petra Čermáka, advokátního koncipienta naší kanceláře.