Představuje opce k prodloužení práva stavby riziko?

Institut práva stavby umožňuje stavebníkovi vystavit a provozovat nemovitost na cizím pozemku. V důsledku zápisu práva stavby do katastru nemovitostí bude takováto budova náležet stavebníkovi, nikoliv vlastníkovi pozemku.

Právě do katastru nemovitostí se právo stavby zapisuje vždy na určitou dobu (max. na 99 let), je ale možné, aby si smluvní strany ujednaly opci na následné prodloužení práva stavby.

Věděli jste však, že uplatnění takovéto opce však může přinést riziko?! V praxi totiž katastrální úřady i při uplatnění opce vyžadují novou dohodu stavebníka a vlastníka pozemku či soudní rozhodnutí. Pokud druhá strana nedodá potřebnou součinnost, právo stavby se nemusí zapsat včas a budova přejde na vlastníka pozemku.

Buďte proto opatrní a textu smlouvy o právu stavbu věnujte dostatečnou pozornost!