Přerušení oddlužení

Řada dlužníků se v souvislosti se současnými či budoucími epidemiologickými opatřeními vlády může dostat do situace, kdy jim přechodně vypadne příjem. Řešením, aby nedošlo ke zrušení oddlužení, může být přerušení oddlužení.

Jaké musí být splněny podmínky?

  • Úpadek dlužníka byl zjištěn až po novele insolvenčního zákona z r. 2019.
  • Dlužník pro přerušení oddlužení musí mít vážný důvod
  • Přerušit oddlužení lze pouze jednou za dobu trvání insolvenčního řízení, a to maximálně na 1 rok.
  • Přerušit oddlužení lze pouze na základě návrhu dlužníka nebo insolvenčního správce.

Po dobu přerušení není dlužník povinen splácet nezajištěným věřitelům ani platit odměnu insolvenčního správce. Ostatní povinnosti zejména ta informační dlužníkovi zůstává. Po uplynutí doby, nebo po odpadnutí důvodu, pokračuje insolvenční řízení dlužníka dál.