První novelizace nového občanského zákoníku

Po více než dvou letech účinnosti občanského zákoníku dojde k jeho první novelizaci. Novelizující zákon č. 460/2016 Sb. s účinností k 28.02.2017 mimo jiné nově zakotví možnost dohodnout zajištění pohledávky formou srážek ze mzdy bez omezení jeho výše (dosud bylo možné pouze do výše nepřesahující polovinu mzdy) a sníží maximální možnou peněžitou jistotu (kauci), kterou může pronajímatel po nájemci bytu požadovat, ze šestinásobku na trojnásobek měsíčního nájemného.