Řady odborníků advokátní kanceláře Z/C/H Legal posiluje advokát Mgr. Milan Paták

Milan s vyznamenáním vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a úspěšně složil odbornou justiční zkoušku. Pracovní zkušenosti získal mimo jiné z prostředí kanceláře daňového poradce, neziskové organizace a největšího soudu v České republice, kde se věnoval občanskému a obchodnímu právu, zejména právu průmyslového vlastnictví, soutěžnímu právu, cenným papírům, přezkumu rozhodčích nálezů a sporům týkající se cizího státu a osob požívajících diplomatických imunit. Věříme, že jeho dokonalá znalost justičního prostředí bude přínosná pro celou řadu našich klientů.