Rozhovor pro EPRAVO.CZ na téma franšízing

Partner naší advokátní kanceláře JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. byl prvním letošním hostem studia epravo.cz. V rámci rozhovoru s Mgr. Miroslavem Chocholou, LL.M., MBA, zakladatelem a šéfredaktorem EPRAVO.CZ, odpověděl na otázky, jak kovidová pandemie pozměnila obor franšízingu, jaké nové trendy se objevily a zda se zvýšil počet sporů mezi franšízory a franšízanty. V rozhovoru se rovněž dozvíte jak je to s průnikem moderních technologií do franšízingu nebo jaký se očekává vývoj tohoto oboru do budoucna.