Smart contracts – (r)evoluce v právu?

Smart contracts – (r)evoluce v právu?

Partner naší advokátní kanceláře JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. a koncipient Mgr. Michel Suchý se v aktuálním čísle Zpravodaje Jednoty českých právníků zamýšlejí nad praktickým využitím blockchainu v právních vztazích a s tím související důsledky a výkladové otázky.

Naši kolegové se v příspěvku zabývají mimo jiné tím, jakým způsobem mohou blockchainy změnit práci právníků, nebo zda může smlouva v blockchainu splňovat požadavky na písemnou formu.